Dades indentificatives d'aquest lloc web

La titolaritat d'aquest lloc web correspon a Porquet Prat, sl

Tel.93 876 84 58- Email: retols@porquetprat.cat - C. Jorbetes, 40-42 (cantonada C. Bruc) - 08241 Manresa
NIF B62734793

Dret d'informació

A efectes del previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rètols Porquet Prat informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatizat de dades de caràcter personal creat per Rètols Porquet Prat i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els solicitants d'informació que han accedit a travès dels formularis electrònics d'aquest lloc web o per mitjà de missatges de correu electrònic i tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitut, facilitar-li informació i/o el servei sol·licitat.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels esmentats formularis, així com l'enviament de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tracte automatizat de les dades incloses als mitjans de comunicació esmentats, així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes i col·laboracions amb la nostra empresa. Tot i això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori d'aquest.

Dret d'accès

Podrà exercir en tot moment el dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els terminis y condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l'adreça de correu electrònic retols@porquetprat.cat. La pàgina web de Rètols Porquet Prat no utilitza tècniques de "Spaming", ni fa registres d'usuaris simplement amb la seva visita. Rètols Porquet Prat tan sols tractarà la informació que el propi usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic o omplint les dades sol·licitades als formularis d'aqesta web.

Continguts

Tots els continguts que apareixen en aquest lloc web són propietat de Rètols Porquet Prat o, en qualsevol cas, Rètols Porquet Prat compta amb l'autorització expresa dels seus propietaris aprovant el seu ús. En cas de voler realitzar qualsevol reclamació, queixa o comentari al respecte es pot dirigir a la nostra empresa per qualsevol de les vies habituals.